GUL DE SHEE by WAQAR TANOLI

GUL DE SHEE by WAQAR TANOLI

/ Music Library, Pashtu Songs